Fleur.nl

Winkelwagen

Garantie en Retourneren

Wat is de garantie op levende materialen? 

Onze planten komen rechtstreeks van de kweker. Bij de kweker en bij Fleur.nl vindt altijd een kwaliteitscontrole plaats, waarna de planten op professionele wijze worden verpakt. Als jij van mening bent dat de plant niet aan de kwaliteitsverwachting voldoet, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected] met in de bijlage een foto met daarop duidelijk zichtbaar de tekortkoming. Wij zullen dan contact met je opnemen over een passende oplossing. 

Als een kamerplant het na verloop van tijd minder goed doet dan verwacht, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Stuur ons een mail met je ordernummer en foto's van de plant. Mogelijk kunnen wij je dan adviezen geven over de verzorging. Als de tekortkoming blijkt te zitten in de kwaliteit van de plant, dan zorgen wij uiteraard voor een passende oplossing.
 
Is de plant in een korte periode dood gegaan? 100% garantie is helaas niet mogelijk, omdat de verzorging helaas niet te controleren is. Wel kun je een korting krijgen op jouw volgende bestelling, mocht de kamerplant snel overleden zijn. Soms is het verstandig om een andere plant te kiezen. Onder een korte periode verstaan wij minder dan 3 maanden.
 
Wat is de garantie op niet levende materialen?

Voor alle niet-levende producten zijn de wettelijke termijnen voor garanties van kracht. Bij een klacht of opmerking komen wij binnen 14 dagen met een inhoudelijke reactie. Je hoort van ons een deugdelijk product te ontvangen. Zodra de bestelling is afgeleverd, is Fleur.nl niet verantwoordelijk voor schade, van welke aard dan ook. Met schade bedoelen wij schade in de vorm van waterschade of vloerschade. Zorg dat je bij een houten vloer gebruikt maakt van een floorprotecter zodat het vocht niet doorslaat in de pot en dus op de vloer terecht komt. Je kunt ook gebruik maken van een inzethoes.   

Correspondentie en retouradres:
Wellensiekstraat 4 Doc 35
6718XZ EDE 

Kan ik kamerplanten ruilen of retourneren? 
 
Producten die kunnen bederven binnen de bedenktermijn, zoals sommige bloeiende planten, kunnen niet worden geretourneerd. De consument heeft niet de mogelijkheid om bij aankoop van kamerplanten zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. De consument kan de geleverde kamerplanten en soortgelijke natuurproducten niet retourneren tenzij er duidelijk sprake is van een beschadiging. Neem hiervoor altijd contact met ons op, zodat we het probleem in goed overleg kunnen oplossen. 
 
Kan ik tuinplanten of bomen retourneren?
 
Valt het je niet direct op dat de boom, struik of haag ernstig beschadigd is, maar wil je hem na een paar dagen toch graag retourneren? Je kunt tot 14 dagen na het bezorgmoment je bestelling in dit geval gratis retourneren. Let op: je kunt alleen gebruikmaken van deze optie als de boom, struik of haag nog niet is geplant. Daarnaast stellen we de voorwaarde dat het product goed is verzorgd..
 
Hoe kan ik de bestelling retourneren?
 
Niet levende materialen, zoals bloempotten, kun je binnen 14 dagen bedenktermijn retourneren naar ons. Retourneren is op eigen kosten. Om de retour het snelste te verwerken kun je je ordernummer toevoegen bij het pakket. Houd het verzendbewijs bij de hand totdat je bericht hebt ontvangen dat de retour is bezorgd bij ons. Zonder bewijs en zonder ontvangst kunnen wij een retour niet verwerken. Je ontvangt jouw geld onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 
"Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping pdf, maar je bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 
Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
 
Materialen die gebruikt zijn waarbij je verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen kan Fleur.nl waardevermindering in rekening brengen. 
Hieronder vallen ook opgemaakte potten. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen."
 
Het retouradres is:
 
Wellensiekstraat 4 Doc 35
6718 XZ Ede
 
Wat te doen bij klachten?
 
Wij doen ons uiterste best om een goede service te leveren, maar er kan natuurlijk wel eens iets mis gaan. Om eventuele klachten zo snel mogelijk te verhelpen kun je het beste contact opnemen met onze klantenservice. Dat kan telefonisch (010 -3073636) of per e-mail ([email protected]). Binnen 14 dagen kan je een inhoudelijke reactie van ons verwachten. Desgewenst kun je ook via de post met ons communiceren:

Fleur.nl
Wellensiekstraat 4 Doc 35
6718 XZ Ede

Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht dan kan je deze ook voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel (www.sgc.nl) of aan deze Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/)
Onze merken

Socialmedia