Fleur.nl

  • Direct van de beste kwekers
  • Gratis verzending vanaf €45
  • Gratis achteraf betalen
  • |
  • |
  • Registreren

Garantie en Retourneren

Wat is de garantie op levende materialen? 

Onze planten komen rechtstreeks van de kweker. Bij de kweker en bij Fleur.nl vindt altijd een kwaliteitscontrole plaats, waarna de planten op professionele wijze worden verpakt. Als jij van mening bent dat de plant niet aan de kwaliteitsverwachting voldoet, dan kun je een e-mail sturen naar info@fleur.nl met in de bijlage een foto met daarop duidelijk zichtbaar de tekortkoming. Wij zullen dan contact met je opnemen over een passende oplossing. 

Als een kamerplant het na verloop van tijd minder goed doet dan verwacht, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Mogelijk kunnen wij je dan adviezen geven over de verzorging. Als de tekortkoming blijkt te zitten in de kwaliteit van de plant, dan zorgen wij uiteraard voor een passende oplossing.  

Wat is de garantie op niet levende materialen?

Voor alle niet-levende producten zijn de wettelijke termijnen voor garanties van kracht. Bij een klacht of opmerking komen wij binnen 14 dagen met een inhoudelijke reactie. Je hoort van ons een deugdelijk product te ontvangen. Als onze productomschrijvingen iets vermelden wat volgens jou in de praktijk niet klopt, dan kun je ons daarvan op de hoogte stellen. 

Correspondentieadres:
Wellensiekstraat 4 Doc 35
6718XZ EDE

Contact:
T | 010 - 3073636
E | info@fleur.nl

Kan ik levende materialen ruilen of retourneren? 
 
Producten die kunnen bederven binnen de bedenktermijn, zoals sommige bloeiende planten, kunnen niet worden geretourneerd. Versproducten zoals binnenplanten en hydrocultuur kunnen niet worden geretourneerd, alleen in duidelijk overleg. Neem hiervoor contact met ons op, zodat we het probleem in goed overleg kunnen oplossen.
 
Hoe kan ik de bestelling retourneren?
 
Niet levende materialen kun je binnen 14 dagen bedenktermijn retourneren naar ons. Retourneren is op eigen kosten.
 
"Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping pdf, maar je bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 
Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
 
Alleen niet gebruikte materialen kunnen retour. Hieronder vallen ook opgemaakte potten. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen."
 
Wat te doen bij klachten?
 
Wij doen ons uiterste best om een goede service te leveren, maar er kan natuurlijk wel eens iets mis gaan. Om eventuele klachten zo snel mogelijk te verhelpen kun je het beste contact opnemen met onze klantenservice. Dat kan telefonisch (010 -3073636) of per e-mail (info@fleur.nl). Binnen 14 dagen kan je een inhoudelijke reactie van ons verwachten. Desgewenst kun je ook via de post met ons communiceren:

Fleur.nl
Wellensiekstraat 4 Doc 35
6718 XZ Ede

Als wij je klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld kun je je klachten voorleggen aan de geschillencommissie Thuiswinkel. Je kunt je klacht ook aan de geschillencommissie voorleggen middels het Europees ODR Platform.
Onze merken

Socialmedia

© Copyright 2019 Fleur.nl - Powered by Lightspeed - Theme by totalli t|m e-commerce