Fleur.nl

Winkelwagen

Wat planten met medewerkers doen

 

De fysieke en mentale gezondheid van werknemers is cruciaal voor elke organisatie. De laatste tijd wordt steeds duidelijker dat planten daarin een belangrijke rol kunnen spelen.
De meeste mensen brengen 90% van hun tijd binnenshuis door. Helaas zijn huizen en kantoorruimtes vaak slecht voorzien van daglicht en luchtfiltering, terwijl het besef toeneemt dat deze factoren cruciaal zijn om moeheid en ziekte te voorkomen en werk- en leerprestaties te verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat planten een positieve invloed kunnen hebben op de prestaties van werknemers. Planten verbeteren het werkklimaat wat leidt tot gezondere en productievere werknemers. Dit doen ze op de volgende manieren.

1. Zuiveren van de lucht.
De NASA liet al in de jaren ’80 zien dat planten niet alleen betrokken zijn bij de omzetting van koolstofdioxide (CO2) in zuurstof (O2), maar ook bij het zuiveren van fijnstof. Dit werd keer op keer bevestigd door vervolgonderzoeken.

2. Verbeteren van de gezondheid
Een groot aantal wetenschappelijke onderzoeken heeft laten zien dat planten zorgen voor een afname van het zogenaamde “Sick Building Syndrome” door het verhogen van de zuurstofconcentratie, het verminderen van fijnstof en het verhogen van de luchtvochtigheid. Sick Building Syndrome leidt tot klachten zoals concentratieproblemen, allergieën, klachten van de luchtwegen en droge ogen.


3. Verbeteren van de akoestiek
Steeds meer wordt onderkend dat geluid kan bijdragen aan de stress die mensen ervaren. In kantoorruimtes is dan vooral de zogenaamde “nagalmtijd” van belang. Planten kunnen middels hun bladeren de nagalmtijd in positieve zin beïnvloeden. Hiervoor worden ook wel eens “groene wanden” gebruikt, bijvoorbeeld in kantoortuinen.


4. Verbeteren van menselijke prestaties.
Door het aanpakken van de bovengenoemde 3 punten leiden planten indirect tot een verbetering van menselijke prestaties. Uit een onderzoek van TNO bleek dat mensen in een ruimte met planten beter presteerden op bepaalde vaardigheidstesten dan mensen in een ruimte zonder planten. De hoeveelheid planten was daarbij nauwelijks van invloed. Eén plant was al genoeg! Een vergelijkbaar onderzoek bij verzekeraars leverde dezelfde conclusies op.

5. Verbeteren van het welzijnsgevoel. Hoewel het moeilijk is om welzijn goed te omschrijven of te meten zijn er in de zorg een aantal onderzoeken gedaan waarbij planten betrokken waren bij een snellere genezing of vermindering van medicijngebruik. De verklaring hiervoor wordt gezocht in het feit dat de natuur rustgevend is en een gevoel van veiligheid geeft.
We kunnen dus wel concluderen dat planten een positief effect hebben op de mens in al haar facetten. Eén plant per 2 medewerkers of per 12 vierkante meter kan al voldoende zijn om dat effect te bewerkstelligen. Voor de luchtzuiverende en akoestische effecten zijn wat meer planten nodig. Overigens hebben niet alle planten het zelfde luchtzuiverende effect. Hieronder volgt een beschrijving van een drietal planten die een goed effect hebben.

1.       Arecapalm. Deze struikvormige kamerplant is uitermate geschikt als kantoorplant. Ze verhoogt de luchtvochtigheid en verwijdert schadelijke stoffen uit de lucht. De zuurstofproductie is overdag het hoogst. Vergelijkbare effecten kunnen worden bereikt met andere palmen, bijvoorbeeld de Chamaedorea Seifrizii, Rhapis Excelsa en Phoenix Roebelenii (dwergdadelpalm).
2.       Sansevieria. Deze bladeren van deze plant hebben scherpe uiteinden, waardoor ze ook wel “vrouwentongen” wordt genoemd. Deze plant levert vooral ’s nachts veel zuurstof, waardoor ze erg geschikt is voor slaapkamers.
3.       Epipremnum Aureum.                 Deze tropische hangplant is zeer eenvoudig te verzorgen en doet het ook prima op donkerdere plekken.
Verder zijn er enkele populaire huiskamerplanten die bekend staan om hun grote luchtzuiverende effect. Dit zijn de Ficus Robusta (vijgenplant), Nephrolepis Exaltata “Bostoniensis” (krulvaren) en de Spathiphyllum (vaantjesplant).
Tenslotte is het nog de moeite waard om te vermelden hoe planten kunnen bijdragen aan de duurzaamheid van kantoorruimtes. Het strategisch plaatsen van planten kan het energieverbruik met tientallen procenten reduceren. Zo heeft een groen dak bijvoorbeeld een isolerende werking. Daarnaast is er door de aanwezigheid van planten een verminderde behoefte aan mechanische luchtreiniging en airconditioning.

 

Onze merken

Socialmedia

© Copyright 2020 Fleur.nl - Powered by Lightspeed - Theme by totalli t|m e-commerce